Popular Quotes by Ricky Lee

Cool & famous Quotes by : Ricky Lee

2 Quotes and sayings

Me quota ang pag-ibig. Sa bawat limang umiibig, isa lang ang magiging maligaya. Ang iba, iibig sa di sila iniibig. Iibig nang di natututo. O iibig sa wala. O di iibig kailanman.

Ricky Lee

Ang great love mo, hindi mo makakatuluyan. Ang makakatuluyan mo ay yung correct love.

Ricky Lee

Page 1 from 1